Duofietsen met Marianne 
Samen genieten van het Twentse landschap!

Tweants


Tweants proaten en om oe hen kiekn? Dat kan a’j goat fietsen met mi’j.
Ik neug oe oet op ne fietse woar wie noast mekaar zit.
Oale leu en jonge leu: ik haal oe op van hoes en zet oe wer av biej de deur.
A’j wilt kön ie om oe hén kiekn of  kuier’n oaver dissen tied of tied van vroger.
Beleav het zölf  hoe bezunder mooi dat is om  samen op de fietse te zittn.
Wi könt fietsen noar De Tankenberg, Oatmöske, Losker, De Lutte of Soasel of dichterbiej woar ie ma hen wilt. Alles dreait um oe.
A‘j met wilt kön ie mi’j bellen of een berichtje schrieven. A‘j dat zelf nich könt dan is er vast wel ’n noaber die oe wil helpen.